วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลายมือความรัก สมพงษ์ สรีสะเกษ

ดูดวง ดูลายมือ : ดวงลายมือคู่ครองอายุสั้น

ดูลายมือ

ดวงลายมือคู่ครองอายุสั้น
เส้นสมรสย้อยต่ำลง คู่ครองอายุสั้นถึงแก่กรรม
หรือคู่ครองมีโรคภัยไข้เจ็บ หรือไม่ก็จะมีการหย่าร้างเลิกกันไป
หากไม่หย่าร้างก็จะอยู่ด้วยความไม่เข้าใจกัน ระหองระแหงชีวิตคู่ไม่มีความสุข
  

หลายคนคงเคยได้ยินสุภาษิตที่ว่า “แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้”  วันนี้เราได้นำการดูลายมือของผู้มีโชคมีลาภ ถูกหวยมาฝาก หวังว่าทุกคนจะโชคดีถ้วนหน้านะคะตำแหน่งที่ 1 ถ้าจุดสีแดงเกิดขึ้นลอย(ในมือที่ถนัดเท่านั้น เช่น สำหรับผู้ถนัดขวาให้ดูมือขวา) จะมีโชคลาภ ถ้าสีแดงเข้มมากเท่าไร แสดงว่าใกล้ถึงเวลารับทรัพย์แล้ว เพื่อความมั๋นใจให้สัง เกตุที่เส้นอาทิตย์ เมื่อจุดสีแดงเกิดขึ้นชัดเจน ให้สังเกตุเส้นอาทิตย์ ว่า ณ.อายุขณะนั้น เกิดมีเส้นอิทธิพลมาตัดทำให้เส้นชีวิตเปลี่ยนไป คือเส้นอาทิตย์ดีขึ้นคมชัด ให้ทายว่าจะได้ลาภก่อน ใหญ่

       นอกจากนี้แล้วสำหรับผู้ที่มีโชคลาภอยู่สม่ำเสมอ ขอแนะนำว่าให้ดูที่เนินพุธ ถ้าบริเวณเนินพุธมีเส้นจำนวน 3 เส้น เกิดขึ้นตามรูป คนผู้นั้นเงินไม่เคยขาดมือเลย มีเงินใช้ตลอด


คาถาเสี่ยงโชค

      บทสวดนี้เป็นบทของการเสี่ยงทายทุกชนิดท่านจะทำอะไรทุกอย่างในการพนันขันต่อ ก็ให้สวดบทนี้ก่อนจึงไปหรือการซื้อล็อตเตอรี่ก็ควรสวดก่อนแล้วหยิบขึ้นมา หากใจท่านแน่วแน่จริง จะเป็นผลแก่ท่าน ว่าให้สวดถึงเจ็ดครั้งจึงประเสริฐ ดังนี้

     อินทะยะสัง เทวะยะสัง พรหมะยะสัง มะหาพรหมะยะสัง อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง มุนียะสัง มะหามุนียะสัง ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง จักกะวัตติยะสัง มะหาจักกะวัตติยะสัง พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง อะระหันตะยะสัง สัพพะสิทธิวิชชาจะระณะยะสัง สัพพะโลกาธิปะติญาณะยะสัง สัพพะโลกะจะริยะญาณะยะสัง เอเตนะ ยะเสนะ เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ มะมะ สุวัตถิ โหตุ มัยหัง สะวาหายะ นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ เสยยะถีทัง หุรูหุรู สะวาหายะ ฯ

คาถารัดเกล้าพระเจ้า – อินทัง เสฎสัง กุมภัณฑานัง สัพเพ เทวา ปิสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิจะขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสะวา สัพเพ ยักขา ปะลายันติเส้นบนลายมือสามารถบอกดวงแต่งงานและความรักหลังแต่งงานของคุณได้นะคะ วันนี้เราจึงได้นำลักษณะเส้นลายมือแบบต่างๆมาให้ได้เปรียบเทียบ ลองเข้ามาดูกันนะคะ แต่อย่าลืมว่าลายมือของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นคุณควรรักษาความรัก ณ ปัจจุบันให้ดีที่สุด โปรดใช้วิจารณญาณในการดูนะคะ


เส้นสมรสเชิดขึ้นข้างบน การสมรสเป็นอิสระ ไม่ได้ทำพิธีสมรสกันก่อน เป็นการอยู่ร่วมกันด้วยใจสมัคร

 เส้นสมรสย้อยต่ำลง คู่ครองอายุสั้นถึงแก่กรรม หรือคู่ครองมีโรคภัยไข้เจ็บ หรือไม่ก็จะมีการหย่าร้างเลิกกันไป อยากไม่หย่าร้างก็จะอยู่ด้วยความไม่เข้าใจกัน ระหองระแหงชีวิตคู่ไม่มีความสุข


เส้นสมรสมีจุดดำเกิดขึ้น คู่ครองเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ หรือมีเหตุให้พลัดพรากไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างกระทันหัน

 เส้นสมรส มีรูปกากบาท คู่ครองตายอย่างกระทันหัน หรือมีเหตุให้พลัดพรากไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างกระทันหัน

 เส้นสมรสเป็นส้นตรง ชัดเจน ชีวิตรักหรือชีวิตคู่มีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่าง

 เส้นรูปดาวหรือกากะบาท กับเส้นสมรส ถ้าหากเกิดขึ้นตามตำแหน่งนี้ หมายถึงความรักกับการสมรสอยู่ในวัยเด็ก ชิงสุกก่อนห่าม

 ถ้าหากเกิดขึ้นตามตำแหน่งนี้ หมายถึงความรักกับการสมรสอยู่ในช่วงวัยกลางคน

ถ้าหากเกิดขึ้นตามตำแหน่งนี้ หมายถึงความรักกับการสมรสอยู่ในวัยที่มีอายุ

เส้นสมรสมีรูปเกาะเกิดขึ้น หลังจากสมรสแล้วเกิดความลำบากขึ้น หรือเป็นการสมรสร่วมสายโลหิตเดียวกันหรือสามีภรรยาขัดใจกัน

เส้นสมรสมีเส้นฝอยเป็นกลุ่ม ชีวิตสมรสเป็นเหตุให้สุขภาพไม่ดี

 เส้นสมรสมีเส้นขนาน จะต้องหย่าร้างหรือแยกทางจากคู่ครอง


 เส้นสมรสมีเส้นตัดเล็ก ๆ หลายเส้น ซึ่งเป็นเส้นบุตรธิดา ถ้าเส้นตัด เป็นเส้นใหญ่หมายถึงลูกชาย ถ้าเป็นเส้นเล็กหมายถึงลูกสาว


 ถ้าจุดเริ่มต้นของเส้นสมรส เป็นรูปง่าม ทำนายว่า ตนเองหรือคู่ครองเกิดอุปสรรคขัดข้องขึ้น ชีวิตคู่มีปัญหาเกิดอุปสรรคต่างๆ ทำให้บางครั้งชีวิตคู่ไม่ค่อยมีความสุข

จุดสิ้นสุดเป็นรูปสองง่าม การสมรสนั้นมีอุปสรรค ชีวิตการสมรสมีอุปสรรค ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายอย่างก่อนจึงจะมีความสุข


เส้นสมรสเล็กและอ่อนแออย่างยิ่ง ความรักมีอุปสรรค ความรักไม่สมหวัง มีเหตุให้เลิกกันก่อนวิวาห์ ยังมิได้สมรสกันก็เลิกกันก่อน

ถ้าปรากกฏเส้นเล็ก ๆ หลาย ๆ เส้น เป็นเส้นสมรสไม่ได้ เรียกว่าเส้นเหตุการณ์ เป็นสัญลักษณ์ของ ชีวิตรักอันสับสน ปล่อยเนื้อปล่อยตัวพรหมจารีอ่อนแอยิ่งนัก

เส้นสมรสขาดกลาง ขัดใจหรือหย่าร้างกับคู่ครอง ถ้าปลายเส้นสับสน ในที่สุดก็ยังคืนดีกันได้

เส้นสมรสแตกแยกติดต่อกับเส้นหัวใจ ชีวิตสมรสที่แยกจากกัน มีเหตุให้เลิกลากัน มีเหตุให้หย่าร้าง พลัดพรากชีวิตคู่ไม่มีความสุข

เส้นสมรสสิ้นสุดลงที่เส้นอาทิตย์ หมายถึงได้สมรสกับคนที่มีชื่อเสียงหรือร่ำรวย ชีวิตคู่ไม่ลำบากเรื่องเงินทอง

ดูลายมือ ลายมือผู้ที่มีชีวิตรักขมขื่นเสมอ  สมพงษ์ ศรีสะเกษ

สมพงษ์ ศรีสะเกษ
ดูดวง ดูลายมือ : ดูลายมือเส้นหัวใจทำนายรักเส้นหัวใจสั้นไม่ถึงกลางฝ่ามือ แสดง ว่าเจ้าของเป็นลายมือนั้น เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อ ในรักแท้สักเท่าไร เขาจะมองความรักเป็นเรื่องน้ำเน่า แต่เขาก็ยังพยายามหารักต่อไปเรื่อยๆ ทั้งๆที่รักแท้อยู่ตรงหน้าเขาแล้ว แต่เขาก็กลับมองไม่เห็น เรียกว่าสายตาของหัวใจนั้น สั้นพอๆกับลายมือของเขาเลย

เส้นหัวใจที่ปลายแยกออกเป็นกิ่ง แสดง ว่าเจ้าของลายมือนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อคนรอบข้างทำให้เจ้าของลายมือนั้น มีโอกาส ในการเลือกมากกว่า เพราะว่ามีคนเข้ามาหาเขาเยอะ แถมออกจะเป็นคนเจ้าชู้นิดๆ แต่ถ้าเขาตกลงที่จะรักใครแล้วละก็ ลิงจั๊ก ๆ รักจริงๆ นะจ๊ะเส้นหัวใจคล้ายก้างปลาอยู่ใต้นิ้วก้อย  แสดงว่าเจ้าของลายมือนั้นเป็นคนที่จริงจังในความรักมากๆ ใครที่เป็นคนรักนั้นสุดแสนจะโชคดี เพราะเขาจะเป็นคนที่โรแมนติกและช่างเอาใจ ความสัมพันธ์ยืนยาว แต่ติดตรงที่ว่าถ้าคนรักของเขาไม่จริงใจด้วยละก็ แค้นนี้ฝังลึกกันเลยทีเดียว

 เจอแล้วhttps://www.facebook.com/?ref=cws

ลายมือผู้ที่มีชีวิตรักขมขื่นเสมอ ไม่สมรัก เส้นหัวใจที่มีปลายเส้นโค้งย้อยตกลงสู่เส้นสมอง ทำนายได้ว่าดวงของคุณนั้น แม้จะมีความรักที่หวานชื่น ในช่วงแรก แต่ต่อมาก็มักจะมีเหตุ ให้คู่รักต้องเลิกร้างห่างไป ปล่อยให้คุณอยู่กับความข่มขื่นใจเสมอ.

ดูลายมือ…ผู้ที่มีชีวิตรักขมขื่นเสมอ


     

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สมพงษ์ ศรีสะเกษ ลายมือ


การดูลายมือ
ควรตรวจสอบสามเส้นหลักของมือขวามีความสำคัญมาก และบุคคลอันตรายได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ในตำราอันศักดิ์สิทธิ์กล่าวไว้ว่า จะอย่างไรก็ตาม แต่
บางทีผู้อ่านอาจมีความรู้พื้นฐานของการสังเกตดูลักษณะลายมือตั้งนานแล้ว หนึ่งด้วยเหตุนี้สามารถกล่าวได้ว่ามือซ้ายมีประโยชน์สำหรับการค้นคว้าขณะสังเกตลักษณะลายมือสามเส้นหลักที่สำคัญคือเส้นชีวิต, เส้นสมองและเส้นอารมย์
เส้นชีวิต หมายถึงเส้นที่มีตำแหน่งอยู่ที่ส่วนฐานของนิ้วหัวแม่มือ
เส้นสมอง หมายถึงเส้นซึ่งอยู่ใต้นิ้วชี้ ใกล้จุดเริ่มต้นของเส้นอยู่ใกล้กับเส้นชีวิต
เส้นอารมณ์ จะอยู่บนเส้นสมองโดยเริ่มต้นจากด้านข้างของนิ้วก้อย
1 
ข้างๆของเส้นชีวิตมีเส้นอีกเส้นหนึ่ง
แสดงว่ากำลังแห่งชีวิตแข็งแกร่งมาก
 
 
เล็บมือยาว
แสดงว่าร่างกายอ่อนแออวัยวะของการหายใจอ่อนแอเป็นคนเงียบขรึม
 
 
นิ้วมือคดงอ
แสดงว่าไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นง่ายๆ ดื้อรั้นที่สุดไม่มีความละเอียดรอบคอบ แต่มีความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์
นิ้วมือลักษณะสี่เหลี่ยม
แสดงว่าเป็นคนมือเติบ ตนไม่เคยลงมือทำเลย
มือใหญ่
เป็นคนมีกำลังวังชาชอบเคลื่อนไหว แต่ใจคอคับแคบ
 
เส้นอารมณ์แยกเป็น 2 เส้น
แสดงว่าจะพบเนื้อคู่โดยบังเอิญ แต่โชคชะตาไม่สู้ดี
เส้นอารมณ์สิ้นสุดตรงโคนนิ้วกลาง
แสดงว่าว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว
เล็บมือลักษณะคันธนู
เป็นคนนิสัยหนักแน่น
นิ้วมือเล็กเรียว
เป็นคนเร่าร้อนรักสวยรักงาม
10 
มือเล็ก
มีลักษณะของการเป็นผู้นำมักจะอยู่เหนือผู้อื่นมีความอดทนสนใจทฤษฎี

การดูลายมือ

11 
เส้นวาสนาประจบกันกับเส้นชีวิต
ต้องมีความขยันจังจะประสบความสำเร็จ
12 
เส้นอารมณ์สิ้นสุดตรงโคนนิ้วนาง
เป็นคนตาม แต่อารมณ์ไม่เชื่อคำพูดของผู้อื่น
13 
เส้นชีวิตไขว้กันกับเส้นสมอง
เป็นคนขลาดกลัวอารมณ์ไม่แน่ไม่นอนการตอบสนองเฉ​​ื่อยชา
14 
เล็บมือสั้น
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มุทะลุชอบวิพากษ์วิจารณ์
15 
นิ้วมือกลม
รักศิลปะมีระเบียบ
16 
มือลักษณะกรวยกลม
เต็มไปด้วยความคิดฝันรักสวยรักงามมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพูดจามีเหตุมีผลเป็นที่สนใจของผู้คน
17 
เส้นวาสนาเริ่มต้นจากเส้นสมอง
เริ่มตั้งแต่อายุ 35 จะมีโชคจะได้ทำงานในตำแหน่งสูง
18 
เส้นสมองดูคล้ายกับลูกโซ่
สมรรถภาพของลำใส้ไม่ดีจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
19 
เส้นชีวิตแยกเป็นสายแยกหลายเส้น
แสดงว่าเป็นคนมีโชควาสนาดี
 


อื่น